Verrassende 10-minutenpresentatie Josje Hana

24 juni, 2017

Om eens van de geijkte 10-minutenpresentatie af te wijken had Josje Hana van Het Familierechtkantoor een meerkeuzequiz bedacht. De leden konden kiezen uit vier antwoorden (A, B, C en D). Bij een goed antwoord mochten ze blijven staan, bij een fout antwoord moesten ze gaan zitten, maar maakten ze ook geen kans meer op de ‘hoofdprijs’. De vragen gingen over haarzelf én over recht. De uiteindelijke winnaar was Redmer Rollema!