Cheque voor OmmenSamenSterk

23 oktober, 2017

Tijdens het netwerkevent in Hardeneberg van de verschillende ZakenNet-afdelingen werd aan de Stichting Ommen Samen Sterk (die zich inzet voor mensen met een smalle beurs) een cheque uitgereikt. Elke afdeling draagt een goed doel voor en ZakenNet Ommen vond dat het werk van Ommen Samen Sterk wel wat financiële ondersteuning kon gebruiken. Erik Slagter nam namens de stichting de cheque in ontvangst en vertelde wat het werk van de stichting zoal inhoudt. Armoede is nog een groot taboe, waardoor mensen zich steeds meer buitengesloten kunnen gaan voelen en in een isolement terecht komen. OSS ondersteunt deze groep mensen niet financieel, maar wel met raad en daad.