Voogdij, zorg en bewind

7 mei, 2019

Het zijn zaken waar de meeste ouders zich niet dagelijks mee bezighouden, maar het is wel van belang dat voogdij en bewind voor kinderen goed geregeld zijn. José Dekker, notaris van Notarispost Ommen vertelde erover in haar 10-minutenpresentatie. Als een stel getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft is er geen probleem over het vaderschap. Dan wordt de echtgenoot of partner gezien als de vader van een kind dat geboren wordt. Is er sprake van samenwonenden, dan moet de vader het kind erkennen én het gezag aanvragen en aanvaarden. Daar wordt niet altijd bij stil gestaan. Mocht de moeder overlijden, dan kan dat consequenties hebben met betrekking tot voogdij en bewind. Ouders die hierover vragen hebben kunnen tijdens het gratis inloopspreekuur op maandagavond terecht bij Notarispost Ommen. Daar kunnen ze alles vertellen over juridische haken en ogen van voogdij en bewind. En dat willen ouders toch goed geregeld hebben voor hun kind!