Veiligheid vóór alles bij Bloemendal Advies

5 november, 2018

Jolande Bloemendal van Bloemendal Advies begon haar 10-minutenpresentatie met een paar cijfers: elk jaar zijn er in Nederland 50 tot 70 doden te betreuren door ongelukken tijdens het werk. Het is vaak een opeenstapeling van kleine foutjes, waardoor er ongelukken ontstaan. Niet alle ongelukken zijn te voorkomen, maar er zijn wel voorzorgsmaatregelen te nemen om de kans op een ongeluk zo klein mogelijk te maken. Een goede RI&E, RisicoInventarisatie en Evaluatie, is verplicht voor bedrijven met personeel. Bloemendal kan helpen een RI&E op te stellen als basis voor arbeidsveiligheid. Het bureau kan ook de jaarlijkse controle uitvoeren bij zowel bedrijven als bij scholen en organisaties.

Het was dus een serieus onderwerp, maar er werd ook veel gelachen tijdens de bijeenkomst. Omdat ZakenNet Ommen een hechte groep is, en de leden elkaar goed kennen is de sfeer altijd ontspannen en plezierig, waardoor de bijeenkomsten altijd gezellig zijn, ook al is het dan nog vroeg.