Proces driven of data driven websites van Rollema Media

10 september, 2020

De meeste leden hadden, voordat onze voorzitter Redmer Rollema, eigenaar van Rollema Media zijn 10 minutenpresentatie hield, geen idee wat de begrippen proces driven en data driven inhielden. Maar in heldere bewoordingen legde hij de verschillen uit. Bij proces driven gaat de ontwikkelaar van de website uit van wat de klant wil, het is heel klantgericht. Er is persoonlijk contact en de klant wordt gevraagd om feedback als de site in potentie klaar is. Bij data driven wordt onderzoek gedaan en allerlei relevante gegevens geanalyseerd, die bijvoorbeeld van Google Analytics afkomstig zijn. Het zijn data, feiten, die als basis voor de website gebruikt worden. Bij het ene bedrijf zal de eerste methode het best passen, bij het andere bedrijf het tweede. Redmer heeft voor beide methoden iets ontwikkeld dat sowieso conversie verhogend werkt. Hij vertelt belangstellenden daar graag over in een persoonlijk gesprek.

De trainingstopic werd gedaan door Alied Makkinga. Zij noemde maar liefst 15 zaken die je NIET moet doen zodat je over pakweg 15 jaar nog een plezierig leven hebt. Een aantal daarvan zijn: al je geld uitgeven, in het verleden of juist in de toekomst leven, het leven te serieus nemen en te weinig tijd doorbrengen met de dierbaren. Wijze woorden!