Informatie over het Broodfonds

16 september, 2019

Deze keer geen 10-minutenpresentatie van een van onze leden, maar informatie over het broodfonds. Karin Gibcus kwam erover vertellen. Er zijn in Nederland 527 groepen in 186 plaatsen en er zijn ongeveer 40 groepen in oprichting. Elke groep bestaat uit 20-50 leden. Ook in Ommen wordt gewerkt aan het oprichten van een broodfonds:  Omm’n Nabij. Zelfstandigen kunnen daar aan deelnemen als ze geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen of willen betalen. Wat een deelnemer aan het Broodfonds maandelijks betaalt is afhankelijk van het bedrag dat hij of zij wil ontvangen uit het broodfonds bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Uitkering door het broodfonds zal echter nooit langer zijn dan 24 maanden.

Mocht er een verplichte AOV komen, dan zal de premie die betaald moet worden in elk geval lager zijn bij lidmaatschap van een broodfonds. Eind september is de oprichtingsvergadering van Omm’n Nabij en er is nog plaats voor ongeveer 10 deelnemers. Hoewel de meeste ZakenNet leden wel bekend zijn met het broodfonds was het toch interessant om alles nog eens te horen. Wellicht zijn er leden voor wie het broodfonds een prettige manier van verzekeren is. Voor meer informatie: www.broodfonds.nl of karin@karingibcus.nl.